Polityka prywatności

See Bloggers

Jako See Bloggers szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. W tej Polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.


KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających z serwisu www.seebloggers.pl;
 2. osób, które śledzą profile See Bloggers na portalach Facebook, Instagram i YouTube i wchodzą z nimi w interakcje;
 3. osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 4. uczestników See Bloggers, kandydatów na pracowników lub wolontariuszy;
 5. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz SeeBloggers);
 6. subskrybentów naszego newslettera.

jest See Bloggers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Czynna 5, 93-359 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000555610, posiadająca numer NIP: 5862296834 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 PLN (dalej jako “See Bloggers”, “my”, “nasze”, “nas”).

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, prosimy kierować na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. See Bloggers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czynna 5, 93-359 Łódź, z dopiskiem “RODO”.


KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz naszą stronę internetową www.seebloggers.pl;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • odpowiadasz na oferty pracy lub wolontariatu;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz;
 • subskrybujesz nasz newsletter.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.seebloggers.pl:
 • umożliwienie nam świadczenia naszych usług na Twoją rzecz za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

 1. osoby, które śledzą profile SeeBloggers na portalach Facebook, Instagram czy YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:
 • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku SeeBloggers (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

 1. osoby, które kontaktują się z SeeBloggers za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. uczestników See Bloggers, kandydatów na pracowników lub wolontariuszy:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy, to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji. 

 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz SeeBloggers):
 • kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych lub potencjalnych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z SeeBloggers.

 1. subskrybenci naszego newslettera:
 • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku SeeBloggers (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketing bezpośredni usług SeeBloggers (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.seebloggers.pl

– przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;

 1. osób, które śledzą profile SeeBloggers na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje

– przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;

 1. osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

 1. kandydatów na pracowników, uczestników wydarzenia o nazwie See Bloggers lub wolontariuszy 

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

 1. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz SeeBloggers)

– przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu;

 1. subskrybentów naszego newslettera

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.seebloggers.pl:
 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji
  w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa;
 • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.
 1. osoby, które śledzą profile SeeBloggers na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje:
 • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym, gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 1. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego lub czatu na naszej stronie internetowej lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. kandydaci na pracowników, uczestników wydarzenia o nazwie See Bloggers lub wolontariuszy:
 • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz SeeBloggers):
 • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
 • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. subskrybenci naszego newslettera:
 • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.


KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej www.seebloggers.pl:
 • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania,
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący SeeBloggers w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które śledzą profile SeeBloggers na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje: 
 • operatorzy portali społecznościowych,
 • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych,
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, Instagram i YouTube,
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący SeeBloggers w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu na naszej stronie internetowej lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • operatorzy poczty elektronicznej,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej,
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący SeeBloggers w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. kandydaci na pracowników, uczestników wydarzenia o nazwie See Bloggers lub wolontariuszy:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi,
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący SeeBloggers w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz SeeBloggers):
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz SeeBloggers;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej SeeBloggers;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący SeeBloggers w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. subskrybenci naszego newslettera:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.

Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Drive) czy Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.  

Więcej informacji znajdziesz tutaj:


TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

 • usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Inspektora Ochrony Danych: [email protected] lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. See Bloggers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czynna 5, 93-359 Łódź.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi wraz ze wskazaniem naszej platformy (strona internetowa), w której z nich korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

STATYSTYKI STRONY FACEBOOK I INSTAGRAM

Na naszej stronie internetowej oraz w Aplikacji korzystamy z funkcji statystyk strony udostępnianych przez Facebook i Instagram. Statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Meta Platforms Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

GOOGLE ADS

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii informacyjnych realizowanych przez nas, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę internetową www.seebloggers.pl. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.

GOOGLE TAG MANAGER

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu naszych kampanii informacyjnych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

GOOGLE ANALYTICS

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony www.seebloggers.pl oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony www.seebloggers.pl. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

FACEBOOK PIXEL

Na naszej stronie internetowej oraz w Aplikacji korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii informacyjnych realizowanych przez nas w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych – zarówno w Aplikacji jak na stronie www.seebloggers.pl – w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile SeeBloggers na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:


PLIKI COOKIES 

Na naszej stronie internetowej www.seebloggers.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć, jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych,
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i informować ich o usługach jakie oferujemy online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google i Facebook. Oznacza to, że – w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody – informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google lub Facebooka albo które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia tej Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. 

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Where to find us
Social media